VERNIEUWEN IN DE ASBESTSECTOR: WE GEVEN NIET OP

Stroperig, bureaucratisch en moeizaam. Zo typeren innovatieve ondernemers en vastgoedeigenaren de manier waarop de asbestsector omgaat met vernieuwingen, zo zeggen ze tegen de NOS.

Hun werkwijze of product is doorgaans goedkoper en sneller dan de huidige manier van saneren, en veilig. Toch krijgen ze geen goedkeuring om landelijk op die manier te werken.

Commissie 547

Die goedkeuring kan alleen gegeven worden door de commissie 547-548. Hierin zitten deskundigen uit de asbestbranche en onafhankelijke onderzoekers. De commissie, die valt onder certificeringsorganisatie Ascert, moet beoordelen of een bepaalde werkmethode veilig genoeg is.

Ondernemers en vastgoedeigenaren hebben kritiek op deze commissie. Die vinden zij partijdig, conservatief en te voorzichtig. Ook stelt de commissie eisen “die praktisch onhaalbaar blijken te zijn”, vertelt asbestadviseur Rogier Goes van Aedes, de koepel van woningcorporaties.

Aedes diende in 2016 een aanvraag in bij de commissie. “We willen asbesthoudende beglazingskit voortaan verwijderen onder een minder streng veiligheidsregime”, zegt Goes. Uit onderzoek van TNO en tientallen aanvullende metingen blijkt namelijk dat er bij het verwijderen van deze kit heel weinig vezels vrijkomen.

‘We blijven het proberen’

“En dus kan de kit binnen risicoklasse 1 weggehaald worden, zonder extra veiligheidsmaatregelen. Dat bespaart enorm veel geld en tijd. Huurders hoeven dan minder lang hun huis uit”, aldus Goes. “We blijven proberen hier toestemming voor te krijgen. We geven niet op.”

Ondernemer Foppe de Haan probeert al vijf jaar tevergeefs om zijn product op de markt te zetten: een schuim dat asbestvezels bindt. “Uit honderden metingen blijkt telkens weer dat er tijdens het saneren geen asbestvezels vrijkomen”, zegt De Haan. Hij diende daarom een aanvraag in bij de commissie 547-548. Maar nog altijd is het niet gelukt.

Hoewel De Haan mails kan laten zien van die aanvraag, zegt commissie-voorzitter Erik van de Voort dat de aanvraag nooit officieel is ingediend. “En ondernemers die niets inleveren, kunnen ook geen kritiek leveren”, vindt Van de Voort.

Commissie 547-548 bestaat sinds 2015. Tot nu toe zijn er twee innovaties ingediend, zegt de voorzitter. “We werken volgens bepaalde protocollen. Daar moeten aanvragen en uiteindelijk ook alle testen aan voldoen.” Volgens Van de Voort was de aanvraag van Aedes voor de beglazingskit niet volledig. “De corporaties gaan nu nieuwe testen doen. Daarna kijken we opnieuw.”

Dubbel gevoel

Ook Edwin Buijsman wendde zich onlangs tot de commissie. Hij ontwikkelde een nevel-spray die ervoor zorgt dat er bij sanering geen asbestvezels vrij kunnen komen. Voor de aanvraag leverde hij alle gevraagde testen aan, betaalde de rekening van 3000 euro en voerde een gesprek met de commissie. Nu wacht de ondernemer “een beetje met een dubbel gevoel” op het oordeel.

“De commissie gaat pas 3 juli vergaderden over mijn product. Dat is ruim een maand na de officiële reactie-termijn. Ik heb alles gedaan wat nodig was, nu moeten zij ook leveren. Ik hoop dat het gaat lukken.”

bron: nos.nl