Asbestsanering

CERTIFICATIE EN CONTROLE

Bij de verwijdering of bewerking van asbest kunnen zeer schadelijke deeltjes vrijkomen. Het omgaan met asbesthoudende materialen vraagt dan ook om de nodige kennis en expertise. Een asbestsanering mag uitsluitend worden uitgevoerd door bedrijven die in het bezit zijn van de benodigde certificering. KJELD is in het bezit van een ‘Certificatieschema voor de procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering’ en beschikt daarnaast over de nodige kennis en middelen om asbest zó te verwijderen dat mens en milieu worden gespaard.

WERKWIJZE

Asbestverwijdering verloopt altijd volgens een vast proces. Voor aanvang van de daadwerkelijke asbestverwijdering vindt eerst een asbestinventarisatie plaats.

ASBESTINVENTARISATIE

Onderzoek zal moeten uitwijzen dat het inderdaad asbestverontreiniging betreft. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijke partij. Het onderzoek en de uitvoering van de werkzaamheden mag namelijk nooit door één partij worden gedaan. De onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in een speciaal rapport. Dit rapport heeft een geldigheid van drie jaar en is leidend voor de rest van het proces van asbestverwijdering. In het rapport staat onder andere vermeld in hoe de asbest dient te worden verwijderd, alsmede welke risicoklasse van toepassing is op de asbestsanering. Met het onderzoeksrapport kan bij de gemeente de vergunning worden aangevraagd. De aanvraag van de vergunning neemt enkele weken in beslag en kan, indien gewenst, door KJELD worden verzorgd.

ASBESTVERWIJDERING

In overleg met de opdrachtgever wordt onder andere de planning en het verloop van de sanering vastgesteld. Per project wordt een asbestsaneringsplan opgesteld, waarbij alle benodigde documenten worden aangevraagd door de hoofdaannemer. Vanzelfsprekend kan KJELD u helpen met het verzorgen van de benodigde documentatie.

KJELD voert de asbestverwijdering volledig in eigen beheer uit. Dit betekent dat wij beschikken over gekwalificeerde arbeidskrachten, het saneringsmaterieel en zorg kunnen dragen voor het transport van het asbesthoudende materiaal. Hiermee garanderen wij de opdrachtgever deskundigheid, kwaliteit en veiligheid.

De sanering verloopt in containment. Dit betekent dat er een luchtdichte tent wordt geplaatst in het saneringsgebied. Van hieruit vinden de saneringswerkzaamheden plaats. In deze tent wordt, ter voorkoming van verspreiding van de vezels, een onderdruk van 20 Pascal opgebouwd. Wanneer de asbest verwijderd is, wordt middels onderzoek door een onafhankelijk lab vastgesteld of de ruimte ook daadwerkelijk schoon is. Na een visuele inspectie en een meting van de asbestconcentratie wordt, indien schoon, het containment vrijgegeven. Na ontvangst van het vrijgaverapport mag de saneringslocatie worden afgebroken.

NA DE ASBESTSANERING

De opdrachtgever verkrijgt na afloop van de asbestverwijdering een kopie van de documentatie, met daarin onder andere de stortbewijzen van het asbesthoudend materieel.

Onze andere activiteiten

Wat wij doen en waar wij goed in zijn!

SLOOPWERK

KJELD is een erkend sloopbedrijf en is gespecialiseerd in de volgende sloopwerkzaamheden: totaalsloop, renovatiesloop, duurzaam slopen, handmatig en machinaal sloopwerk. De hoogste kwaliteit tegen een goede prijs en persoonlijk contact.

BOOR- & ZAAGWERK

Wij zijn gespecialiseerd in boor, zaag- en freeswerkzaamheden met diamant. Neem gerust contact met ons op om specifieke vragen en situaties te bespreken. Wij denken graag mee over mogelijke oplossingen!

GRONDWERK

Bij KJELD kun je terecht voor elk type verharding, van asfalt tot straatwerk. Maar ook voor de realisatie van tijdelijke wegen, zoals rijplaten bij werkzaamheden of op een bouwplaats, ben je bij ons aan het juiste adres.

VERHUUR

Mankracht te kort? Of zijn werkzaamheden op urenbasis gewenst? KJELD Sloop & Asbest heeft de juiste mensen, materieel en materiaal!
Bekijk ons uitgebreide verhuurarsenaal.

KJELD SLOOP & ASBEST, DE SPECIALIST IN ASBESTSANERING, SLOOP- EN GRONDWERK

Benieuwd naar onze mogelijkheden? Vraag meteen vrijblijvend een offerte op!