Sanering van chroom-6

In bouwwerken, constructies of objecten zijn vaak verontreinigde en/of gevaarlijke bouwmaterialen en stoffen verwerkt. Tijdens werkzaamheden, zoals bij sloop, kunnen deze gevaarlijke stoffen vrijkomen en een milieuverontreiniging of gezondheidsrisico tot gevolg hebben. Daarom is het belangrijk om voor de start van werkzaamheden een goed beeld te hebben over de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en waar deze zich bevinden.

Een voorbeeld van een gevaarlijke stof is chroom-6. Dit is in het verleden op grote schaal toegepast. Blootstelling aan chroom-6 kan leiden tot ernstige gezondheidsschade. Daarom is het van belang om te weten wat de gevaren en risico’s zijn en hoe er in de praktijk mee omgegaan dient te worden.

Chroom-6 is veel toegepast als toevoeging aan verven, primers en coatings. Maar ook als pigment in kleurstoffen, verf en kunststoffen.

In de praktijk komen we chroom-6 veelal tegen in de volgende sectoren: scheepswerven, bouw, auto-, vliegtuig- en treinherstel en onderhoudsbedrijven. Op vrijwel alle metalen die te maken hebben met weersinvloeden, is in het verleden een chroom-6 primer aangebracht. Voorbeelden hiervan zijn bruggen, kunstwerken, lantaarnpalen, dakconstructies, draagconstructies en hekwerken.

  • Giftige stof
    Een te hoge dosis Chroom-6 kan leiden tot ernstige gezondheidsrisico’s.
  • Kankerverwekkend
    Chroom-6 gaat makkelijk verbindingen aan met cellen in het menselijk lichaam.
  • Milieuvervuiling
    De verwerking van materiaal met Chroom-6 kan zeer milieuvervuilend zijn.

Het is belangrijk dat Chroom-6 op een veilige en deskundige wijze wordt verwijderd om risico’s voor de gezondheid en het milieu te voorkomen. Wij werken samen met adviesbureaus die vast kunnen stellen of Chroom-6 op een bepaalde locatie aanwezig is. Wanneer de stof is aangetroffen, bepalen we de wijze van aanpak en stellen we een project specifiek werkplan op. Op basis van onze jarenlange ervaring gaan wij zorgvuldig te werk, volgens de strenge en nodige protocollen.

Wilt u meer weten over chroom-6 of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.