Totaalsloop, Vleuten

Een afgerond project in Vleuten! Onlangs hebben we de totaalsloop van een tijdelijke school in Vleuten uitgevoerd. Nadat onze opdrachtgever Blanksma Groep een nieuwe school had gebouwd, moest de tijdelijke school afgebroken worden. Wij hebben hier de sloopwerkzaamheden voor verzorgd, zodat er plaatsgemaakt kon worden voor het schoolplein van de nieuwe school.

Locatie

  • Vleuten

Werkzaamheden

  • Totaalsloop