Onderhoud, Woerden

In november 2023 zijn wij gestart met een nieuw project in Woerden. Het betreft hier een wijk met 73 woningen waar groot onderhoud en energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd.

In opdracht van Smits vastgoedzorg verwijderen wij hier diverse kozijnen inclusief ramen en deuren en saneren wij asbesthoudende spouwstroken. Nadat de kozijnen zijn verwijderd en de asbestspouwstroken zijn gesaneerd, zorgen wij dat de woningen tijdelijk worden afgedicht zodat bewoners niet in de kou zitten.

Wij voeren de werkzaamheden uit in nauwe samenwerking met andere partijen binnen het project.

Begin volgend jaar starten wij ook in de woningen met het demonteren en slopen van diverse badkamers, keukens en toiletten en saneren van diverse asbesthoudende toepassingen.

Al het afval scheiden we op locatie en zal worden afgevoerd door onze vaste partners. 

Locatie

  • Woerden

Werkzaamheden

  • Onderhoud
  • Asbestsanering