Voorman

Wij zijn per direct op zoek naar een Voorman. In deze afwisselende functie zie je er gedurende de totale uitvoering van het project op toe dat de werkwijzen volgens de wettelijke veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften worden uitgevoerd.

Werkzaamheden

 • Bij calamiteiten de noodzakelijke maatregelen treffen
 • Aan medewerkers instructies/informatie op gebied van Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu maatregelen op het werk verstrekken
 • Begeleiden van nieuw (ingehuurd) personeel
 • Leidinggeven/begeleiden uitvoerend personeel

 

Naast de uitvoering van bovengenoemde taken neem je zelf ook actief deel aan het verrichten van de werkzaamheden. Je start het werk op, geeft mondelinge werkinstructies aan de uitvoerenden en regelt de contacten met de opdrachtgever en derden. Ook zorg je voor de oplevering van het project en na afloop voor de nazorg.

Bevoegdheden

 • Leidinggeven en instructie geven aan het uitvoerend personeel
 • Bij afwezigheid van de Projectleider, afroepen van materieel en materiaal
 • Verwijderen van personeel, materieel of materiaal van het werk, indien dit niet voldoet aan de eisen uit het Kwaliteitshandboek

Functie-eisen

 • MBO-niveau
 • VOL-VCA
 • Leidinggevende capaciteiten
 • Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
 • BHV
 • Deskundigheid op het gebied van asbestherkenning, stoffeninventarisatie en veilig slopen
 • In staat zijn asbest en andere milieu- en/of hygiënisch gevaarlijke stoffen te herkennen
 • Minimaal 3 jaar werkervaring
 • Diploma Voorman Sloopwerken óf een daarmee vergelijkbare deskundigheidsverklaring.
 • Per eindterm dient aangetoond te zijn dat je beschikt over de vereiste deskundigheid.

Verantwoordelijkheden

 • Bewaking en controle van procedures/werkzaamheden die niet aan de eisen voldoen, totdat de tekortkomingen of onveilige situaties zijn verholpen
 • Een correcte uitvoering van de toegewezen taken
 • Het geven van instructies bij werkzaamheden met een hoog risico en hier tevens zelf bij aanwezig zijn
 • Zorgen voor je eigen veiligheid en die van medewerkers en derden die door jouw handelen in gevaar zouden kunnen komen
 • De directe uitvoering van de werkzaamheden op basis van de wettelijke kwaliteits- en veiligheidsvoorschriften gedurende het hele project
 • Werken met in goede staat verkerend materiaal en materieel
 • Beheersing van de werkmap en het registreren van de daarbij van toepassing zijnde afwijkingen en beheersmaatregelen
 • Controle van materieel en materiaal op de werklocatie
 • Up-to-date houden van de werkmap
 • Instructies geven op het gebied van kwaliteit, milieu- en arbeidsomstandigheden
 • Altijd voldoen aan de richtlijnen en procedures, zoals die vermeld staan in het Kwaliteitshandboek
 • Verstrekken van en toezichthouden op een juist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, gereedschappen, machines en voorzieningen
 • Rapporteren aan de projectleider en / of KAM-coördinator bij:
  1. (Bijna) ongevallen en incidenten;
  2. Suggesties m.b.t. milieu- en arbeidsomstandigheden
  3. Op- en aanmerkingen op het gebied van milieu- en arbeidsomstandigheden door de Arbeidsinspectie of andere overheidsinstanties
 • Contact met de opdrachtgever en derden op de werkplek
 • Naleving van het Kwaliteits-, Arbo- en Milieubeleid
 • Verantwoording afdragen aan de Projectleider

Ben jij de geschikte kandidaat voor deze functie?
Solliciteer direct!