Deskundig Asbest Verwijderaar (DAV-2)

Als Deskundig Asbest Verwijderaar volg je de instructies op van de Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA). Je houdt je hierbij aan de besproken werkzaamheden en verwijdert asbest op een verantwoorde manier, waarbij de emissie van asbest tot een minimum wordt beperkt.

Bevoegdheden

Om bij gevaarlijke situaties het werk stil te leggen, c.q. werk te weigeren indien veiligheid, gezondheid en welzijn van de persoon of anderen in het geding komt of er een risico bestaat van vezel emissie naar mens of milieu.

Functie-eisen

 • LBO-niveau of gelijkwaardig verkregen door werkervaring
 • Persoonscertificaat DAV-2 SC-520
 • Medische geschiktheid voor het dragen van adembescherming en volgelaatsmasker of afstandsverklaring
 • Jaarlijkse fittest conform OC HSE 282/28
 • Deelname Vezelveiligheid deel 1 en 2
 • Rijbewijs B, voorkeur B/ E
 • VCA Basis veiligheid

Verantwoordelijkheden

 • Het verrichten van sloopwerkzaamheden conform werkplan, voorschriften & relevante wet- en regelgeving
 • Opdrachten uitvoeren van de verantwoordelijke DTA
 • Algemene en persoonlijke veiligheid in acht nemen
 • Beveiligingen en persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken volgens de gebruiksaanwijzing
 • Deelnemen aan georganiseerd onderricht over de aard van de werkzaamheden met zijn gevaren en risico’s om veiligheid, gezondheid en welzijn te bevorderen
 • Het melden van gevaarlijke situaties aan de DTA
 • Handhaving Arbowet, Asbestverwijderingsbesluit- en regelgeving
 • Onderhoud persoonlijke beschermingsmiddelen, materialen en gereedschappen

Ben jij de geschikte kandidaat voor deze functie?
Solliciteer direct!