SLOOPWERK

KJELD is een erkend sloopbedrijf en beschikt over de benodigde SVMS-007* certificering. Door onze jarenlange ervaring met sloopwerken zijn wij in staat om de meest complexe constructies te slopen. Wij beschikken over geavanceerde gereedschappen en hebben een grote verscheidenheid aan materiaal. Hierdoor kunnen wij werkelijk elk sloopwerk aan. KJELD is breed inzetbaar op het gebied van sloopactiviteiten.

Opdrachtgevers en werkveld
Onze kennis en ervaring hebben in het verleden geleid tot mooie resultaten voor onze opdrachtgevers. Onze opdrachtgevers zijn zeer divers en bestaan onder ander uit:

  • Overheden
  • Woningcoöperaties
  • Bouwbedrijven en aannemers
  • Bedrijven die niet primair op de bouw zijn gericht
  • Particulieren

Naast een brede groep opdrachtgevers heeft KJELD ook een breed werkveld, zoals woningbouw, projectontwikkeling, infrastructuur, industrie en renovatie.

Sloopwerk

KJELD

ACTIVITEITEN

Totaalsloop

Alles tegen de vlakte, zo kan totaalsloop het beste worden omschreven. Het gebouw of object wordt in zijn totaliteit gesloopt. KJELD is in het bezit van grote kranen (tot 34 ton) die een grote totaalsloop mogelijk maken.

Restwaarde bemiddeling

Indien wenselijk kan herbruikbaar materiaal na afloop van de sloopwerkzaamheden worden verkocht. De uiteindelijke opbrengst hiervan kunnen wij al in de offerteprijs doorberekenen. Bovendien hebben wij de afgelopen jaren de nodige connecties in de markt opgebouwd, zodat een goede prijs voor het restmateriaal kan worden verkregen.

Renovatiesloop

Gebouwen krijgen steeds vaker een tweede leven. Een sloop blijft dan uit en in plaats hiervan vindt een verbouwing plaats. Veelal wordt bij de verbouwing nog steeds een gedeelte gesloopt, de zogenoemde renovatiesloop. KJELD kan in geval van een renovatie het gebouw van binnen en buiten strippen. Ook komt het regelmatig voor dat bij de sloop asbest vrijkomt. KJELD kan de vrijgekomen asbest vakkundig verwijderen en afvoeren door middel van asbestsanering. In een dergelijke situatie heeft u slechts met één partij te maken en dit kan u een flinke kostenbesparing opleveren.

Duurzame sloop

Vanwege de SVMS-007* certificering is KJELD in staat op een duurzame wijze sloopwerkzaamheden uit te voeren. In de praktijk komt dit er op neer dat wij zoveel mogelijk sloopmateriaal recyclen. Zo wordt betonpuin naar een speciale breker gebracht waar het wordt omgezet in bouwstof. De bouwstof kan vervolgens worden gebruikt voor onder meer de fundatie van wegen. Daarnaast maken wij gebruik van emissiearm sloopmaterieel en zorgen wij er altijd voor dat omgevingshinder (zoals geluidshinder en verkeersproblemen) tot een minimum wordt beperkt. Veilig en milieukundig slopen, dat is onze werkwijze.

WERKWIJZE

Sloopwerkzaamheden uit laten voeren door een gecertificeerd bedrijf brengt vele voordelen met zich mee. Zo voeren wij voor aanvang van de werkzaamheden altijd een uitvoerige inspectie van het sloopobject uit en maken wij een inventarisatie van de aanwezige stoffen. Het slopen verloopt verder volgens het sloopplan. Dit sloopplan waarborgt een zorgvuldige voorbereiding en uitvoering. Gedurende de uitvoering wordt een stoffenverantwoording bijgehouden en wordt ervoor gezorgd dat de afvoer van deze stoffen netjes en volgens de regels verloopt. Vanzelfsprekend kunnen dergelijke werkzaamheden niet worden uitgevoerd zonder deskundige medewerkers.