KJELD is momenteel volop in ontwikkeling. Ter uitbreiding van ons enthousiaste team zijn wij op zoek naar:

Deskundig Asbest Verwijderaar (DAV-2)

Als Deskundig Asbest Verwijderaar volg je de instructies op van de Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA). Je houdt je hierbij aan de besproken werkzaamheden en verwijdert asbest op een verantwoorde manier, waarbij de emissie van asbest tot een minimum wordt beperkt.

Verantwoordelijkheden

 • Het verrichten van sloopwerkzaamheden conform werkplan, voorschriften & relevante wet- en regelgeving
 • Opdrachten uitvoeren van de verantwoordelijke DTA
 • Algemene en persoonlijke veiligheid in acht nemen
 • Beveiligingen en persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken volgens de gebruiksaanwijzing
 • Deelnemen aan georganiseerd onderricht over de aard van de werkzaamheden met zijn gevaren en risico’s om veiligheid, gezondheid en welzijn te bevorderen
 • Het melden van gevaarlijke situaties aan de DTA
 • Handhaving Arbowet, Asbestverwijderingsbesluit- en regelgeving
 • Onderhoud persoonlijke beschermingsmiddelen, materialen en gereedschappen

Eisen

 • LBO-niveau of gelijkwaardig verkregen door werkervaring
 • Persoonscertificaat DAV-2 SC-520
 • Medische geschiktheid voor het dragen van adembescherming en volgelaatsmasker of afstandsverklaring
 • Jaarlijkse fittest conform OC HSE 282/28
 • Deelname Vezelveiligheid deel 1 en 2
 • Rijbewijs B, voorkeur B/ E
 • VCA Basis veiligheid

Bevoegdheden

Om bij gevaarlijke situaties het werk stil te leggen, c.q. werk te weigeren indien veiligheid, gezondheid en welzijn van de persoon of anderen in het geding komt of er een risico bestaat van vezel emissie naar mens of milieu.

Ben jij de persoon naar wie wij op zoek zijn? Solliciteer dan direct via info@kjeldbv.nl  of bel naar 0172 – 61 34 03 en vraag naar Marcus Conijn.

Ben jij degene naar wie wij op zoek zijn? Stuur dan een bericht naar info@kjeldbv.nl of bel naar 0172-613403!