BESPAAR OP ASBESTSANERING

DE NEDERLANDSE ASBEST ASSOCIATIE (DNAA)

Bij het inventariseren en saneren van asbest worden nog wel eens werkmethodieken toegepast die niet nodig zijn om het werk goed en veilig uit te voeren. Het gevolg daarvan is echter wel, dat de kosten van de sanering flink en dus nodeloos oplopen. De Nederlandse Asbest Associatie (dNAA) heeft de afgelopen vijf jaar samen met veel partners onderzoek gedaan naar snellere en goedkopere werkmethodes zonder dat het (leef)milieu of de arbeidsomstandigheden worden geschaad.

WERKEN MET PROTOCOLLEN

Dit heeft uiteindelijk geleid tot de ontwikkeling van protocollen die een veilige manier van het gehele traject van het saneren van asbest beschrijven. Deze protocollen zijn samen met partners opgesteld, wetenschappelijk getest en inmiddels ook juridisch onderbouwd. Omdat de protocollen een efficiënte wijze van werken voorschrijven kan de sanering in veel gevallen twee maal zo snel worden uitgevoerd. En dat betekent dat de asbestsanering vaak de helft goedkoper kan dan via, zeg maar, de ‘traditionele’ aanpak.

OVERIGE BESPAARINITIATIEVEN

BATTERYSPRAY

Batteryspray ontwikkelt en produceert innovatieve producten voor o.a de asbest-, beton en schoonmaakindustrie. De productlijn van Batteryspray bestaat uit:


1) Veelzijdige en eenvoudig te gebruiken spuitsystemen BS PRO en BS Power Spray met de volgende kenmerken:

  • Draagbare standalone spuitapparatuur met oplaadbare batterij
  • Constante druk met een maximum van 9,5 – 11 bar
  • Pompen met Viton-afdichtingen voor chemisch gebruik
  • Variabele keuze in spuitnozzles voor verschillende toepassingen
  • Toepasbaar in moeilijk bereikbare plaatsen

2) Een serie natte producten specifiek ontwikkeld voor:

  • Het benatten van asbest
  • Het verwijderen van uitgeharde betonresten
  • Het onvetten en (roet) reinigen van sterk vervuilde oppervlakten
  • Het verwijderen van alle soorten behang

FOAMSHIELD

FoamShield is een innovatieve vezel opsluitingstechniek die berust op een proactieve benadering van de asbestvezel, door voorafgaand aan saneringswerkzaamheden de eventuele vezelemissie te voorkomen. Dit met behulp van moderne en uiterst effectieve “wetting agents” die de vezels grondig aan de bron binden. Daarna wordt tijdens werkzaamheden een werkwijze gevolgd, waarbij doorlopend vezelemissie wordt voorkomen, en bij een aantal voorkomende asbestvormen volstrekt nieuwe technieken worden toegepast. Uitgangspunt is dat in vrijwel alle gevallen een “near to ZERO emissie” werkproces wordt nagestreefd en behaald.

Daarmee biedt FoamShield een uniek en veilig saneringsproces dat ruimschoots onder alle wettelijk vastgestelde emissiegrenswaarden blijft.

NIEUWS OMTRENT ASBESTONTWIKKELINGEN

WIJZIGINGEN IN WET / TWEEDE KAMER BRIEVEN

Beleidsreactie onderzoek functioneren asbeststelsel (27 september 2018)
Op een gezonde en zorgvuldige manier omgaan met asbest blijft het belangrijkste. Er moeten waar nodig goede beheersmaatregelen worden genomen, en daar zijn strenge eisen voor. Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark wil werken aan meer eenduidigheid, ook voor en in het toezicht.

Daarnaast wil de Staatsecretaris eraan werken om werkelijke risico’s centraal te stellen en nieuwe innovaties snel beschikbaar te maken. Waar het kan, wil hij ruimte bieden en vereenvoudigen. Zo wil de Staatssecretaris een goede bescherming van werknemers zeker stellen en tegelijkertijd ruimte creëren voor innovatie en kostenbeheersing

ASCERT ONTWIKKELINGEN

Batteryspray opgenomen in nieuwe versie SMArt
Op 14 mei 2018 heeft Batteryspray een verzoek ingediend bij de Cie547. Deze onafhankelijke commissie heeft op 3 juli de aanvraag goedgekeurd en besloten plaatpakkingen onder bepaalde voorwaarden toe te laten tot risicoklasse 1 en heeft Ascert verzocht dit op te nemen in SMArt.

Deze wijziging is in SMArt doorgevoerd en is op 14 juli 2018 ingegaan.

Bekijk het advies van Commissie SCi 547 inzake het valideren van een werkmethode voor het veilig verwijderen van asbesthoudende flenspakkingen in risicoklasse 1.

 

De laatste wijzigingen in SMArt vind je terug in de laatste Release Notes.